Investigació-Acció Participativa amb eines del Teatre de les Oprimides

Què és la Investigació-Acció Participativa (IAP)? Com es poden usar les eines del Teatre de les Oprimides en aquest marc?

Introducció

La Investigació-Acció Participativa és una forma de promoure la participació ciutadana en la problematització i l'abordatge de temàtiques socials dins una comunitat. Parteix de l'empoderament de la comunitat, i sol fer-se a través d'estratègies "convencionals" de les ciències socials.

En aquest taller veurem de quina manera la IAP i el Teatre de les Oprimides comparteixen algunes bases teòriques, i com la praxis de cadascuna pot enriquir l’altra. Ens centrarem en el Teatre Imatge i el Teatre Fòrum com a eines de diagnòstic, avaluació, acció o divulgació. Explorarem també el rol d’investigador/a i interventor/a.

Més sobre la proposta

Els objectius del taller són:

- Donar a conèixer la Investigació-Acció Participativa.

- Explorar el potencial del Teatre Imatge i el Teatre Fòrum com a eines per a la indagació, diagnòstic, acció i divulgació.

- Reflexionar sobre el rol d'interventor/a o investigador/a (posicionament personal, perspectiva de camp en la facilitació de grups: rols i cultura de grup, rang i lideratge en el treball amb grups, co-facilitar).

- Utilitzar llenguatges artístics en processos participatius: diversitats en la participació; llenguatges i ritmes.

 

Fitxa tècnica

El taller consta de 2 sessions de 4 hores en què veurem de quina manera el Teatre Imatge i el Teatre Fòrum poden posar-se al servei d'un procés d'Investigació-Acció Participativa i com els canvis de codi afavoreixen la participació de persones amb diversitat d'estils i ritmes.

Ens basarem en la psicologia comunitària i les metodologies participatives, el treball de processos i el teatre de les oprimides.

 

Fitxa artística

Formadores: Andrea Calsamiglia, Magalí Permanyer i Rocío Manzano.

Petició de pressupost

T'agradaria contractar-nos? Envia'ns un missatge per parlar-ne

Contactar