Saps què és el Teatre de les Oprimides?

El Teatre de les Oprimides (TO) és una mètode sistematitzat per Augusto Boal que  pretén combatre estructures d’opressió social analitzant les relacions de poder. 

A NUS fem servir moltes eines del TO com el teatre fòrum o el teatre imatge als nostres espectacles, tallers, formacions o projectes. 

Si ja coneixes el TO o vols saber-ne més, et convidem a llegir aquests llibres i articles que reflexionen sobre el propi mètode, sobre temàtiques que es treballen des del TO (com el gènere) o  que exploren algunes de les eines del TO (com l’arc ris del desig)

I en una línia més teòrica-comparativa: 

Si creus que falta algun llibre/article  que hauria d’estar en aquest llistat ens pots escriure a info@nus.coop amb les teves recomanacions.

(*) Els llibres marcats amb asterisc estan disponibles online a la Biblioteca Virtual