Economia Social i Solidària: Repensem-NUS

Des de NUS cooperativa considerem important tenir espais de constant reflexió i sempre que ens ho podem permetre ens agrada comptar amb el suport d’acompanyaments externs per a que ens ajudin a fer revisions i canvis de mirada.

En el curs passat vam apostar per el projecte “REPENSEM-NUS” on vam poder reflexionar sobre l’estat de les sòcies de la cooperativa així com també sobre el nostre model de negoci i com traçavem un Pla Estratègic que vetlli per a la sostenibilitat de la cooperativa i de les persones que formem part.

Aquest projecte el vam poder fer amb la intercooperació d’entitats del Mercat Social com Labcoop SCCL i Tandem Social SCCL. I gràcies també al cofinançament de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona per a la Promoció i Reforç de l’ESS (convocatòria 2019)

Per a nosaltres és un gran valor que hi hagi subvencions on es fomenta que l’Economia Social i Solidària pugui avançar en el seu camí. 

Creiem que aquest tipus d’economia ha d’estar reconeguda per a la nostra societat d’una manera més àmplia i treballem intensament per defensar, promoure i comunicar que necessitem altres maneres de relacionar-nos amb l’economia i que l’ESS és un bon inici per transitar-les sense deixar mai de reflexionar i incorporar tot allò que considerem vital per a la sostenibilitat de les vides i del nostre entorn.