Premi 8M Maria Aurèlia Capmany

Des de l’Ajuntament de Barcelona cada any  es promou el premi Maria Aurèlia Capmany  on enguany s’han volgut premiar projectes amb perspectiva de gènere, interseccionals i de justícia social que ajudin a avançar en la lluita contra la precarietat laboral i la pobresa femenina. Entre els aspectes que s’han tingut en compte hi ha les accions que permetin incidir en tot allò que suposi la valoració social i simbòlica de les tasques de cura, promoure nous models i impulsar una convivència millor del treball remunerat i de les responsabilitats de les cures.

Amb aquests criteris, el guanyador del premi del jurat (amb una dotació de 15.000 euros) ha estat “Malungaje: solidaridad para las resistencias negras”, presentat per la cooperativa Perifèria Cimarronas i que busca fomentar l’autogestió i les pràctiques d’economia feminista antiracista, solidària i sostenible. Va dirigit a dones negres, migrants i racialitzades, i a persones trans femenines, masculines i no binàries.

Premi del públic: La Insòlita!!!

El premi en la categoria del públic (votat de manera telemàtica a través de la plataforma Decidim Barcelona i dotat amb 3.000 euros) ha estat el nostre projecte “Infraestructures i estructures feministes”, presentat des de la xarxa de cooperatives feministes La Insòlita, que som: Col·lectiu Punt 6, Candela, Coeducacció, La Raposa i NUS Cooperativa.

La Insòlita pretén consolidar-se com la primera xarxa de cooperació feminista a Barcelona, per construir un espai per treballar des de l’economia social, solidària i feminista (ESSF). Hi ha un intenció doble: d’una banda, promoure els principis i les pràctiques feministes dins de l’economia social i solidària (ESS) i, de l’altra, enfortir les entitats que formen la xarxa i la seva tasca transformadora.

Aquí un resum dels seus valors i de què fa:

Reduir les desigualtats de gènere i reivindicar les cures

El premis Maria Aurèlia Capmany han volgut reivindicar la importància —que també es va fer evident durant la pandèmia— de les tasques de cura i dels treballs essencials (com els sectors sanitaris, d’atenció a les persones i de comerç de béns bàsics), desenvolupades de manera majoritària i en molts casos en condicions precàries, per dones.

A Barcelona algunes activitats laborals presenten un índex de feminització de fins al 95%, mentre que les dones representen el 52% de la societat. Altres indicadors que demostren la desigualtat entre homes i dones són una bretxa salarial del 18,7%, una parcialitat laboral 10 punts superior en el cas de les dones, o el fet que les dones que no reben cap ingrés suposa el 21%, davant del 16% dels homes.

La Insòlita

La Insòlita és la primera xarxa de cooperatives feministes de Barcelona. És un espai de trobada, reflexió i cures que permet a totes les associades desenvolupar eines que permetin el suport mutu i l’establiment de sinergies que sorgeixin des de la intercooperació i la col·lectivització de problemàtiques compartides.

Si voleu saber més de la nostra xarxa entreu al web !