Mitjà:  Revista Godot

Titular: NUS, més enllà del teatre

Data: 28  octubre  2018

Link

NUS, MÉS ENLLÀ DEL TEATRE

NUS Processos Socials i Creatius són Andrea Calsamiglia, Eli Rius, Magalí Permanyer i Rocío Manzano. /@NusTeatre

NUS Teatre és una companyia que forma part d’una cooperativa de treball (NUS processos socials i creatius SCCL), des d’on creem espais de confluència entre els processos socials i la creativitat. Dins la cooperativa organitzem la nostra tasca en tres branques: teatre, educació i projectes, i en totes elles perseguim l’objectiu de promoure i enfortir l’autonomia, acompanyar en la presa de consciència i facilitar l’emergència de veu de persones i col·lectius.

Intersecció i Equilibri

NUS Teatre es situa en la intersecció entre allò artístic i allò social, i partim del repte de cercar l’equilibri, tant en el nostre equip (interdisciplinari provinent del món de les arts escèniques i dels àmbits social i educatiu) com en les nostres produccions de teatre fòrum que, per la seva pròpia natura, es troben sempre en un anar i venir entre teatre i realitat, entre escena i vivència. Dalt de l’escenari o a la platea utilitzem el teatre social, el treball de processos i les Metodologies Participatives per passar del discurs a l’acció, i promoure l’anàlisi crítica i l’acció transformadora.

Perspectiva feminista: allò personal és polític… i és també social

En la nostra tasca diària, hem tingut sempre present el lema feminista dels 70 que ens recorda que “allò personal és polític…” però davant el paper secundari que les emocions o els casos particulars han tingut en molts espais que s’identifiquen amb la transformació social, decidim ampliar-lo: allò personal és polític i és també social, per tant, ve marcat per opressions d’origen, classe i, evidentment, gènere. Entenem el feminisme com un moviment que pretén posar la sostenibilitat de la vida al centre de les nostres accions. Això ens fa introduir la perspectiva de gènere en tots els nostres projectes i, paral·lelament, ens fa posar l’èmfasi en l’equilibri entre el procés, el resultat i les persones.

Cercles virtuosos

Les diferents perspectives i metodologies teatrals i socials mencionades comparteixen una visió del món que pretén ser emancipadora, i des de la que ens instal·lem còmodament per cuinar la nostra singular recepta… Lluny de presentar un espectacle tancat, en cada procés i cada presentació obrim un diàleg i explorem noves respostes que ens acostin a una nova dimensió de la temàtica, tan a nivell simbòlic o institucional com posant el focus a les relacions i les interaccions quotidianes. Tot comença en la subjectivitat de les participants de les nostres accions, aquest és el punt de partida, la matèria prima. A partir d’aquí, l’expressió artística és el canal a través del qual ens comuniquem. Cada procés engendra nous espectacles i cada fòrum obre un nou procés. És un bucle entre procés i resultat, una cerca de l’equilibri, i un avançar cap a un canvi. El cos, la mirada, l’acció i la vivència… aporten tota la resta!

Veure l’article