Project Description

Des de NUS acompanyem i donem suport metodològic per a l’aplicació de la intencionalitat comunitària als centres educatius de FP

 

Quan treballem en l’educació com a eina de transformació social i amb voluntat de donar resposta a les comunitats on estem, necessitem desenvolupar metodologies adaptades a les singularitats de cada fase educativa a l’hora d’acompanyar els processos d’introducció de la perspectiva comunitària. Els centres educatius de formació professional també actuen com agents socialitzadors a través dels distints cicles de formació obligatòria i postobligatòria, conèixer aquesta realitat i tenir voluntat de treballar-les en els seus contextos son elements claus.

A NUS tenim experiència en el treball per projectes als Graus de Formació Professional. Concretament, amb les famílies professionals de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (integració social, animació sociocultural, etc). 

La intencionalitat es desenvolupar eines pràctiques aterrades a les necessitats del professorat i l’alumnat per a l’enriquiment de la seva trajectòria educativa i professional, considerant les particularitats del centre educatiu així com del territori i realitat social on s’insereix. Alguns dels acompanyaments es poden concretar en:  

 • Suport en metodologies actives on l’alumnat es protagonista exporant:
  • La dinamització de grups enfocada en objectius específics 
  • Els canals de comunicació diverses: verbal, corporal, visual, etc
  • La simulació de situacions professionals aterrades a contextos reals 
  • El foment de l’autoorganització i treball autònom de l’alumnat
  • La capacitat d’analitzar els resultats de l’aprenentatge
  • Eines d’investigació social (Aproximació a la metodologia Investigació Acció-Participativa) aplicada a l’Aprenentatge Servei (ApS) basada en la implicació de l’alumnat en les necessitats socials de l’entorn.
 • Suport en la revisió metodològica del treball per projectes on el claustre pot explorar:
  • El disseny de l’organització interna dels mòduls de projectes per interpel·lar i connectar més amb l’alumnat.
  • El foment del treball en equip enfocat en els projectes.
  • La co-producció de projectes conjunts amb tot el claustre implicat dels diferents mòduls.
  • La sistematització d’objectius, estratègies i avaluació del mòdul de projectes de manera integral. 

Aquestes propostes metodològiques estan pensades per a adaptar-les a mida. Per tant, si hi ha interès per alguna/es en especial, podem valorar quina es la vostra necessitat a nivell metodològic i fer-vos una proposta específica.

Descarrega’t el dossier!
Consulta l’agenda

El que más m’ha agradat és la  metodologia en sí que apliqueu (IAP). L’hem incorporat al nostre dia a dia, ho hem fet nostre.

Cap d’estudis de centre educatiu de FP (Barcelona 2022)

Vosaltres sou expertes en unes metodologies concretes que son mólt útils per formar i enfortir al professorat

Cap de projectes de centre educatiu de FP (Barcelona, 2022)