Project Description

Des de NUS apostem per fomentar la cultura del treball horitzontal, la reflexió i consciència respecte a les dinàmiques que es generen dins del grup així com també poder organitzar i planificar conjuntament afavorint la implicació, participació i corresponsabilitat amb el grup. 

Quan volem treballar col·lectivament de vegades ens passa que no tenim experiències satisfactòries  o sentim que no és possible avançar grupalment, de foma eficaç, cap allò que volem assolir.

A partir d’una primera petita diagnosi sobre quina ha estat la cultura del grup amb el que hem de treballar,  podem explorar a través de metodologies participatives i el treball de processos els punts següents:

  • Conèixer la percepció sobre les dinàmiques i els impactes que tenim en els grups.
  •  Identificar quin és el marc comú que ens uneix com a grup.
  • Reflexionar sobre quines son les necessitats que detectem col·lectivament.
  • Reflexionar sobre quins son els objectius que ens agradaria assolir col·lectivament.
  • Reflexionar sobre els límits que detectem com a grup
  •  Planificar i treballar sobre quina seria l’organització necessària per poder portar a terme allò que volem que passi

Aquest assessorament està molt pensat per fer-ho a mida de l’encàrrec concret i de les necessitats dels grups que ho demanen. Per tant, si tot el que llegeixes abans no us encaixa exactament amb el que busqueu, però us agrada la manera de treballar-ho, podeu contactar amb nosaltres i pensem una proposta a mida.

Han confiat en nosaltres: 

Ajuntament Sant Cugat (Secció de Ciutadania:  tècniques de referència de Dona i Igualtat, Convivència i Mediació, i Promoció de la Salut)

Consulta l’agenda

Gràcies a l’acompanyament vam identificar que era necessari tenir un espai on compartir el que tenim en comú i aprofitar el temps per generar el vincle.

Acompanyament Ajuntament Sant Cugat 2022, Tècnica d’igualtat

Em quedo amb que ens heu aportat una altra manera de construir i acabo l’acompanyament  connectada amb el focus del dibuix.

Acompanyament Ajuntament Sant Cugat 2022, Tècnica de convivència i mediació

He acabat molt contenta de les expectatives i agraïda i confiada de que serà diferent a partir d’ara. .

Acompanyament Ajuntament Sant Cugat 2022, Tècnica de Promoció de la Salut