Project Description

Creiem fortament en multiplicar metodologies actives i vivencials per adaptar-nos a les necessitats de cada grup i  entorn.  per això, oferim una formació intensiva destinada a professionals que treballen amb joves -i tota persona interessada- en adquirir eines de teatre social per desenvolupar accions de sensibilització, presa de consciència i prevenció de les violències masclistes i LGTBIfòbiques.

Formació i eines per enriquir la pràctica professional (3h)

Concretament aprendrem a:

  • Conèixer els conceptes teòric-pràctics sobre poder, diversitat i interseccionalitat, així com els conceptes principals de la temàtica concreta que es tracti.
  • Conèixer els principis bàsics del Teatre dels i les Oprimides.
  • Identificar i practicar eines i metodologies teatrals entorn a les desigualtats de gènere i la convivència en la diversitat, que puguin ser directament aplicables a les nostres pràctiques, en grups i problemàtiques diversos.
  • Analitzar i utilitzar l’experiència viscuda amb el propi grup per tal de repensar el nostre rol com a professionals.
  • Prendre consciència de la dimensió macro-social de les situacions viscudes a nivell personal, interpersonal i/o grupal
  • Desenvolupar una meta-mirada per a prendre consciència sobre les necessitats i motivacions dels grups.
  • Aplicar les tècniques del Teatre Social i del Teatre dels i les Oprimides en la facilitació i treball en grups, per generar cohesió grupal i donar veu individual i col·lectiva al grup.

Els mòduls consistiran en exposicions teòriques i pràctiques combinant el marc teòric del Teatre Social amb la mirada del Treball de Processos. Hi haurà moments de reflexió  personal, relacional i grupal així com moments de pràctica de les pròpies eines citades en els continguts per desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar-les.

Proposem espais on atrevir-nos a experimentar i col lectivitzar vivències en relació les situacions d’injusticia, violència i desigualtat que tenen lloc en aquesta societat patriarcal. I on endinsar-nos en aquelles eines i metodologies que ens puguin ser útils per a combatre-les.

Consulta l’agenda
Descarrega el dossier de propostes online