Project Description

Les relacions de convivència que formen part de la nostra vida, tant personal com professionalmente, estan travessades per relacions de poder desiguals que s’estableixen en la societat.
Creiem fortament en multiplicar un aprenentatge actiu i vivencial que parteixi de les necessitats de cada entorn. Per això, formem als professionals del món social, educatiu, cultural...tant en les temàtiques socials que abordem, com en les metodologies teatrals i perspectives amb les quals treballem, a fi d’aportar eines i enriquir la seva pràctica.

Les formacions estan enfocades d’una banda en aprofundir en cada temàtica; de l’altra a transmetre i practicar les eines del Teatre Social per a la facilitació de grups, la sensibilització i prevenció de les discriminacions, i la construcció de models de convivència en la diversitat. Concretament aprendrem a:

 

  • Conèixer els conceptes teòric-pràctics sobre poder, diversitat i interseccionalitat, així com els conceptes principals de la temàtica concreta que es tracti.
  • Conèixer els principis bàsics del Teatre dels i les Oprimides.
  • Identificar i practicar eines i metodologies teatrals entorn a la convivència en la diversitat, que puguin ser directament aplicables a les nostres pràctiques, en grups i problemàtiques diversos.
  • Analitzar i utilitzar l’experiència viscuda amb el propi grup per tal de repensar el nostre rol com a professionals.
  • Prendre consciència de la dimensió macro-social de les situacions viscudes a nivell personal, interpersonal i/o grupal
  • Desenvolupar una meta-mirada per a prendre consciència sobre les necessitats i motivacions dels grups.
  • Aplicar les tècniques del teatre Social i del Teatre dels i les Oprimides en la facilitació i treball en grups generar cohesió grupal i donar veu individual i col·lectiva al grup.

Els mòduls consistiran en exposicions teòriques i pràctiques combinant el marc teòric del Teatre Social amb la mirada del Treball de Processos. Hi haurà moments de reflexió  personal, relacional i grupal així com moments de pràctica de les pròpies eines citades en els continguts per desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar-les.

Proposem espais on atrevir-nos a experimentar i col lectivitzar vivències en relació les situacions d’injusticia, violència i desigualtat que tenen lloc en aquesta societat patriarcal. I on endinsar-nos en aquelles eines i metodologies que ens puguin ser útils per a combatre-les. 

Eines del Teatre Social per treballar Gènere (Inscripcions)

Eines de Teatre Social per treballar Bullying

Gestió de Conflictes a través del Teatre

Consulta l’agenda
Demana’ns més informació