Project Description

Per aconseguir una participació real en acció comunitària, cal tenir en compte la diversitat existent entre les persones i els grups i ser flexible davant les innovacions i canvis. La nostra proposta metodològica, té per voluntat aportar una mirada i unes eines de facilitació innovadores que, partint de la creativitat, afavoreixin la participació en tots els grups.

Metodologies participatives Creatives i Acció comunitària

En les dinàmiques utilitzades en espais de participació, sovint predomina l’ús de la paraula: es fan debats, pluges d’idees, etc. però la realitat i la diversitat presents persones i grups, especialment si hi participen persones que viuen una situació de vulnerabilitat social, revelen que, al llarg d’aquest tipus de dinàmiques, pot haver-hi pensaments i sentiments difícils d’abordar directament a través del llenguatge verbal. En aquest sentit, són necessàries noves metodologies participatives que permetin visualitzar i reflexionar sobre aspectes de la vida quotidiana que estan naturalitzats o invisibilitzats.

Formacions en Tècniques Escèniques, Metodologies Participatives i Facilitació de Grups

Des de NUS  oferim formacions sobre tècniques i eines del Teatre Social i Metodologies Vivencials aplicades l’acció comunitària, que ens ajudin a posar en pràctica una participació real i diversa.  

Metodologies Participatives  en el Màster de Polítiques Socials i Acció comunitària (UAB)

El rol de la facilitació en processos de IAP (Projecte IAP a les Escoles – Escola de l’IGOP)

Consulta l’agenda