Project Description

El teatre és un mirall de la nostra societat i en conseqüència el patriarcat s’hi escola com en tots els altres àmbits. Així, cal repensar la cultura en clau feminista i inclusiva: per no alimentar el masclisme en el món del teatre, sinó fer del teatre un espai de creació i visibilització de nous referents que, més enllà del mainstream, generi nous relats alternatius als relats patriarcals.

Objectius

L’objectiu general del curs és el de formar els i les professionals del món del teatre en perspectiva de gènere, donant a conèixer elements d’anàlisi i creació de textos teatrals i de direcció artística, que puguin ser útils en la tasca que realitzen.

Per això aprofundirem en:

  • Introduir-nos en la perspectiva de gènere i els seus conceptes bàsics. 
  • Introduir una mirada crítica en les arts escèniques que tingui en compte les construccions culturals que s’elaboren sobre homes i dones en la nostra societat, valorant en quina mesura aquestes es projecten sobre l’escenari.
  • Crear un espai de reflexió entorn a com es veuen representats els rols femenins,  masculins i no binaris en la ficció,.
  • Desnaturalitzar la tradició imposada a dones, diversitats i dissidències sexuals, del paper de subordinació per, des d’allà, iniciar una presa de consciència cap a la transformació.
  • Estudiar els recursos escènics i el seu paper transmissor de creences.
  • Entrenar-nos en la construcció de noves trames i referents femenins.
Descarrega el dossier
Consulta l’agenda

El curs m’ha aportat exemples pràctics per poder accionar de forma individual per aportar al col·lectiu una mirada més feminista, en aquest cas en el món de les arts escèniques, des de com modificar un text teatral per fer-lo més inclusiu fins a la creació de personatges que no reprodueixin els rols de gènere, etc.

Participant al curs de la Sala Beckett

M’ha canviat la idea que ja podia tenir sobre com abordar les arts escèniques amb una perspectiva feminista s’ha afilat, s’ha concretat i especialment s’ha tornat molt més palpable en autoconsciència durant la meva praxis.

Participant al curs de la Sala Beckett (2022)