Project Description

Càpsules formatives per a la introducció de la perspectiva de gènere i la sensibilització i prevenció de la violència masclista i les actituds LGTBIfòbiques. Analitzem el sistema sexe-gènere-sexualitat, i  explorem de forma pràctica els estereotips de gènere en vers la identitat, les relacions, els mites de l’amor romàntic i les violències. Descobrim les noves violències a través de les TICs i les xarxes socials. 
En funció de la modalitat escollida (nº de càpsules) es poden treballar diversos dels objectius marcats. De la mateixa manera es treballaran en varis o tots els mòduls de continguts a nivell de sensibilització, o aprofundir en aquells que més interessi.

 

Objectius

  • Identificar els estereotips i tòpics associats al gènere.
  • Identificar els diferents tipus de violència masclista. 
  • Posar en qüestió els “mites de l’amor romàntic”: debatre sobre l’assumpció dels rols femenins i masculins tradicionals en les relacions de parella. 
  • Entendre el cicle de la violència en la parella. 
  • Reflexionar sobre el paper del poder i la responsabilitat de cadascú en les relacions afectives i davant les situacions de violència. 
  • Promoure valors i actituds igualitàries en les relacions. 
  • Donar a conèixer i fomentar les noves masculinitats. 
  • Donar a conèixer les diverses identitats de gènere (LGTBIQ). 
Descarrega’t la fitxa
Consulta l’agenda