Project Description

Destinat a estudiants al taller s’exploren les causes i conseqüències de l’assetjament escolar i què és el que sosté aquest fenomen. De forma vivencial, participativa i creativa es promou la reflexió i búsqueda de solucions col·lectives per a donar-hi resposta.

El maltractament entre iguals o ” bullying ” és una realitat que ha existit en els centres educatius des de sempre, i que durant dècades s’ha considerat un procés normal dins d’una cultura del silenci que ajudava a la seva perpetuació. Però avui les investigacions, així com la mediatització i les noves tecnologies, han posat de manifest la gravetat d’aquest fenomen que s’enten com una problemàtica social que no només afecta la víctima i el seu agressor/a, sinó que repercuteix en tota la comunitat educativa.

Davant d’aquesta responsabilitat compartida, tots i totes hi tenim molt a fer.

Objectius

Identificar i visibilitzar les formes en què es presenta l’assetjament a l’escola, entendre el fenomen, i alhora proporcionar eines clau de prevenció i intervenció per combatre’l.

Metodologia i Continguts Generals

Fent èmfasi en una prevenció i educació activa i experiencial, el taller combina dinàmiques participatives, suport audiovisual i eines de teatre de l’oprimit.

Al llarg de les sessions es treballen:

  • Tipus de violència.
  • Assetjament i ciberassetjament: característiques, rols i dinàmica.
  • El rol de l’observador: solucions individuals i col·lectives davant una situació d’assetjament.

Els continguts específics varien en funció del públic destinatari.

NUS és una entitat membre de la Plataforma PDA bullying

Accions relacionades

Teatre Fòrum #1000LIKES , Formació per a professorat i famílies

Descarrega’t la fitxa del taller
Consulta l’agenda