Project Description

Des de NUS acompanyem i donem suport metodològic per a l’aplicació de la intencionalitat comunitària als diferents equipaments de proximitat que han participat en aquest projecte. 

Des de l’Ajuntament de Barcelona (Direcció de Serveis d’Acció Comunitària -DSAC i Direcció de l’Àrea de Ciutat Educadora i Cultura als barris -ICUB), s’ha engegat el projecte EQUICOM el 2021, que té per objectiu d’incorporar o reforçar la perspectiva comunitària en 12 equipaments seleccionats de la ciutat de Barcelona durant 1 any. Aquest encàrrec s’ha portat a terme amb 3 entitats consultores: INDIC i NUS fent l’acompanyament individualitzat de 6 equipaments cadascuna i TANDEMFUNDACIÓ MARIANAO portant la dinamització d’un espai en comú anomenat Comunitat d’Aprenentatge.  

Des de NUS hem fet acompanyaments individualitzats fets a “mida” adaptant-nos a la singularitat d’equipament, així com també des de l’escolta activa i la cura respecte a les necessitats i les possibilitats de l’encàrrec institucional. Treballant des de l’expertesa dels propis equipaments respecte el seu territori i quotidianitat.

La proposta a “mida” té l’objectiu de facilitar als equipaments un procés d’aprenentatge intern, promovent la autonomia i la sostenibilitat per no generar dependència d’aquest suport en el futur.

Els equipaments que han participat han obtingut espais de reflexió i aprenentatge intern per repensar el que s’estava fent amb intencionalitat comunitària i orientar-se cap a on volen seguir treballant com a infraestructura pública, amb el que han viscut durant el procés.

En els nostres acompanyaments, hem apostat per treballar des de diversos canals comunicatius (verbal, escrit, visual, corporal, etc) que permetin acollir la diversitat de formes i ritmes de treballar existents en els equipaments.

Paral·lelament, hem sistematitzat i posat a disposició dels equipaments totes les eines utilitzades i/o generades “a mida” al llarg del procés, a fi de promoure l’autonomia dels equips de treball i la continuïtat dels aprenentatges i canvis generats.

En la primera edició hem acompanyat a:

  • Biblioteca El Clot-Josep Benet
  • Fàbrica de Creació Fabra i Coats
  • Espai Jove La Fontana
  • Casal de Barri Congrés-Indians
  • Centre Cívic Can Clariana
  • Institut Salvador Seguí
Consulta l’agenda

Ens heu deixat espai per a que nosaltres veiem què és el que no funciona.

Equipament participant 2021/22

Gràcies a l’Equicom hi ha un canvi de paradigma de l’equipament

Equipament participant 2021/22

Molt positiu comptar amb la mirada objectiva d’un equip extern al centre.

Equipament participant 2021/22

L’acompanyament ha estat un “traje a mida” adaptat a les necessitats del centre i de l’equip.

Equipament participant 2021/22

L’equip NUS ha tingut capacitat d’escolta i ha estat flexible en adaptar-se a les necessitats i donar suport a les mancances

Equipament participant 2021/22

Ha permès moure una frontera, obrir un diàleg

Equipament participant 2021/22