Project Description

Des de NUS proposem a l’acadèmia incorporar sessions amb metodologies innovadores i creatives, que permetin la coneixença de l’alumnat entre si, i afavoreixin la participació en l’aula al llarg de tot el curs.

Des del Màster en polítiques Socials i Acció Comunitària (universitat Autònoma de Barcelona), s’ha incorporat la participació de l’alumnat, a partir del moment de la seva arribada. Des de NUS hem creat “a mida” una sessió de benvinguda que complementa la benvinguda institucional i que permet: 

  • Iniciar el màster de manera “trencadora”: incorporar metodologies no acadèmiques a la sessió de presentació del màster. 
  • Crear un espai de presentació entre alumnat més enllà de les presentacions individuals escrites.
  • Generar vincle entre l’alumnat del màster per facilitar els debats que tindran lloc al llarg del curs.
Consulta l’agenda