Project Description

Un viatge col·lectiu per explorar el patriarcat, el gènere i les violències que l’envolten. Un viatge que parteix de les nostres realitats més quotidianes per entendre-les de forma global i portar-les a escena per canviar conjuntament allò que no ens agrada. Taller de teatre social per a dones.

Aquest taller de teatre social per a dones està dirigit a persones que s’identifiquin com a dones, per a crear conjuntament un Teatre Fòrum sobre sobre aquelles temàtiques relacionades amb el gènere, la igualtat o la violència, amb les que les participants s’hi sentin identificades, motivades o inquietes. Al final del taller es farà una presentació del Teatre Fòrum resultant de la creació col.lectiva realitzada. 

Partint de la importància que atorguem al què treballar i al com treballar, durant el procés volem:.

Taller de teatre social per a dones. Objectius específics per TEMÀTICA:

 • Inspirar-nos d’experiències personals (sense entrar en una dinàmica terapèutica) per a abordar fenòmens psicosocials.
 • Prendre consciència de la dimensió macro-social de situacions viscudes a nivell personal, interpersonal i/o grupal.
 • Fomentar una reflexió tant a nivell micro com macro que afavoreixi el canvi social i no només el canvi en els individus.
 • Prendre consciència sobre els estereotips de gènere, els mites i  creences que perpetuen la violència masclista i les seves conseqüències.
 • Identificar la violència i les micro-violències en el si de les relacions interpersonals i de parella, tant en les relacions directes com a través de la xarxa.
 • Qüestionar i redefinir els models de masculinitat i feminitat.
 • Promoure les relacions sanes instaurant una nova cultura afectiva a través del canvi d’actituds, comportaments i normes, més enllà de la labor estrictament informativa.

Taller de teatre social per a dones. Objectius específics per TEATRALS:

 • Explorar noves formes de participació social a través de la creació artística.
 • Vivenciar el procés complet d’un muntatge teatral.
 • Practicar diversitat de llenguatges teatrals.
 • Introduir coneixements pràctics bàsics sobre dramatúrgia, escenografia i vestuari.
 • Promoure l’expressió gestual i corporal per a l’exploració, imaginació i creació de personatges.
 • Facilitar eines d’improvisació teatral.
 • Estimular la competència estètica.
Descarrega’t el dossier
Consulta l’agenda