Saps què és el Teatre de les Oprimides?

El Teatre de les Oprimides (TO) és una mètode sistematitzat per Augusto Boal que  pretén combatre estructures d’opressió social analitzant les relacions de poder. 

A NUS fem servir moltes eines del TO com el teatre fòrum o el teatre imatge als nostres espectacles, tallers, formacions o projectes. Tot i així acostumem a barrejar les eines del TO amb d’altres que ens són útils i que per nosaltres tenen molt de sentit posar en joc, com el treball de processos, et teatre d’improvisació o les eines digitals.

Si ja coneixes el TO o vols saber-ne més, et convidem a llegir aquests llibres i articles que reflexionen sobre el propi mètode, sobre temàtiques que es treballen des del TO (com el gènere) o  que exploren algunes de les eines del TO (com l’arc ris del desig)

Articles 

Bibliografia

(*) Els llibres marcats amb asterisc estan disponibles online a la Biblioteca Virtual

Vídeos

Altres materials

Si creus que falta algun material que hauria d’estar en aquest llistat ens pots escriure a info@nus.coop amb les teves recomanacions.