Les persones, i les Comunitats Educatives en particular, som cada cop més conscients de la importància de les emocions en els nostres processos vitals, també en els processos d’aprenentatge. Les emocions que experimentem, les relacions que estableixen infants i joves amb els seus docents, entre elles i ells, inclus amb si mateixos/es, tenen desde sempre una influencia clau en el desenvolupament personal i social, en el benestar individual i col·lectiu, així com en el pla més acadèmic.

En el context actual, donar espai i temps a la gestió emocional, i seguir treballant per a tenir recursos habilitats i eines per a fer-ho, ens sembla més important que mai. 

La tornada a l’Escola, serà per a molts infants i joves una primera presa de contacte amb un entorn socialitzador formal després de mesos. En aquest context, entenem que els centres educatius poden ser també espais de seguretat i confiança, així com espais de conflicte, on pot aparèixer la necessitat de gestionar emocionalment algunes càrregues de les persones que en formen part. 

Creiem més necessari que mai, sostenir i acompanyar des de la normalització i l’acompanyament emocional. Escoltar els nens i nenes i les adolescents, amb les seves inquietuds, pors i també propostes. Connectar amb allò viscut, compartir-ho, i si volem, mobilitzar-nos per a fer propostes que ens ajudin a viure aquest moment incert, de la millor manera possible.

Davant aquesta necessitat, des de NUS seguim explorant les nostres eines per treballar l’educació emocional també des del teatre i la participació. 

Entem el el teatre com un Teatre Aplicat, com un mitjà que ens ajuda a comunicar-nos “des d’un altre lloc”, incrementant la implicació i la participació. Un canal que ens apropa i ens fa aprendre des de la vivència, facilitant el coneixement de les emocions i el desenvolupament d’habilitats per gestionar-les.

En el context actual, seguim entenent més que mai, el teatre com un assaig per la vida: un espai des del que explorar qui som, com estem, i qui volem ser.

En aquesta exploració, que entenem compartida, us deixem alguns recursos per anar avançant!

Si trobes a faltar algun recurs, ens el pots fer arribar a info@nus.coop