Des de NUS tenim una estreta vinculació amb la Universitat i la recerca. Hem col.laborat amb  grups de recerca de diverses universitats i amb estudiants de diferents titulacions de grau i postgrau. Això ens ha permès ampliar les mires per a la creació dels continguts dels nostres espectacles, i ha facilitat a aquests grups i estudiants fer recerca a partir dels Teatre Fòrums.