Definim el conflicte com una situació en la que hi ha dues o més posicions polaritzades, en tensió. Volem anar al fons d’aquesta tensió des d’un espai segur, on abordar allò que és difícil, i utilitzar la creativitat per a explorar el que ens diferencia i el que ens uneix.