Medio:  La Directa

Número: La Directa 542

Fecha: 28  febrer 2022

Redactora: Anna  Íñigo

Link

V<e>US

En el  reportaje hablan de nuestras cápsulas V<e>US:

Una proposta coeducadora en aquesta línia és també la que ofereix Nus Cooperativa per mitjà de tres peces audiovisuals acompanyades d’un dossier d’activitats per a l’alumnat, anomenat “VeUS: Càpsules audiovisuals sobre masculinitat i violències.”

Os invitamos a leer el artículo!

Lee el reportaje!