Perquè creiem en el potencial i la creativitat dels grups per generar espais diversos, justos i sostenibles, els acompanyem en noves formes de relacionar-nos i d’abordar els conflictes: acollint totes les veus, cuidant objectius, processos i, sobretot, a les persones.