Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC’s) s’han convertit en un dels principals agents socialitzadors de la població i en especial dels i les joves. Molts dels continguts generats a internet i les xarxes socials reprodueixen els rols i les desigualtats de gènere. Per tant, és important generar altres continguts des d’una perspectiva feminista que actuen com alternativa al sistema patriarcal. Us deixem alguns recursos audiovisuals per treballar el gènere amb joves (i no tan joves). 

TEORIA

ESTEREOTIPS

ASSETJAMENT SEXUAL 

MASCULINITATS

LGTBIQ+

MACLISME