Desprès de l’entrada “Recursos per a fer classes de teatre” creem aquesta segona entrada per ampliar els recursos per fer classes de teatre amb joves. Proposem dinàmiques senzilles i que van des de l’escalfament de l’inici, millorar la concentració o treballar la dicció. 

ESCALFAMENT

La pilota calenta” – Els participants es paren en un cercle i es passen una pilota mentre canten una cançó. L’objectiu és que la pilota no caigui a terra en cap moment i que els participants estiguin atents per rebre-la.

El mirall” – Els participants es col·loquen en parelles i un imita els moviments de l’altre com si fos el seu mirall. Després es canvien els rols.

La improvisació de paraules” – Els participants s’asseuen en cercle i un comença dient una paraula aleatòria. El següent ha de dir una altra paraula relacionada amb l’anterior i així successivament fins que es forma una frase completa.

La màquina de sons” – Es formen grups de 4 o 5 participants i cadascú tria un so per representar-lo amb la veu o el cos. Després, es combinen els sons per crear una “màquina de sons” en què tots els participants fan els seus sons alhora.

El joc de les emocions” – Per parelles, un dels participants ha de representar una emoció i l’altre ha d’endevinar quin és. Després es canvien els rols.

CREAR CLIMA DE CONFIANÇA

Joc de noms: Els participants s’asseuen en un cercle i un per un diuen el seu nom i una cosa que els agradi o que els defineixi. El jugador següent ha de repetir el nom i el que va dir el jugador anterior abans de dir el seu propi nom i alguna cosa sobre ell.

Joc de confiança: Els participants s’asseuen en parelles i un tanca els ulls mentre l’altre el guia a través d’una habitació. Qui té els ulls tancats ha de confiar completament en la seva parella per no xocar amb res.

Joc de contacte: Els participants s’asseuen en un cercle i un comença a dir una paraula mentre toca la persona del costat a l’espatlla. Aquesta persona ha de dir una altra paraula relacionada amb l’anterior mentre toca el jugador següent, i així successivament. El joc fomenta la comunicació i el contacte entre els participants.

Facilitació: Aprofitar per a parlar sobre consentiment, límits i fer pactes sobre el contacte físic.

Joc de la pilota confiança: Els participants s’asseuen en cercle i un llança una pilota petita a un altre jugador sense previ avís. El receptor ha d’estar atent i confiar en els seus reflexos per atrapar la pilota de manera segura.

Joc de la mirada: Els participants es divideixen en grups de dos i se sentin cara a cara, mantenint contacte visual. Després d’uns minuts canvien de parella i repeteixen el procés. El joc ajuda a crear empatia i desenvolupar la confiança entre els participants.

DICCIÓ

El joc de la paraula al revés: En aquest joc, els jugadors han de prendre una paraula i dir cada lletra al revés. Per exemple, si la paraula és “estrella”, el jugador diria “a-l-l-e-r-t-s-e”.

El joc de la pronunciació correcta: En aquest joc, els jugadors han de dir una paraula complicada de pronunciar correctament, i els altres jugadors han d’intentar endevinar què han dit.

El joc de la dicció ràpida: En aquest joc, els jugadors han de dir una sèrie de paraules el més ràpid possible mentre es mantenen pronunciades clarament.

El joc de l’accent: En aquest joc, els jugadors practiquen diferents accents i maneres de parlar de diferents idiomes, països i regions.

Facilitació: Aprofitar per a parlar sobre respecte, apropiació cultural, diversitat i estereotips.

CONCENTRACIÓ

El joc de la torre de blocs: es tracta de construir una torre de blocs de fusta, però amb la particularitat que només podeu utilitzar una mà. Amb aquest joc es treballa la concentració en la tasca que s’està realitzant, ja que qualsevol moviment en fals pot fer que la torre s’ensorri.

El joc dels números: s’escriu una sèrie de números en un paper i es cronometra el temps que es triga a trobar el número que se sol·licita. Per exemple, si es demana trobar el número 7, s’hauria de buscar a la sèrie de números escrits i assenyalar-lo sense equivocar-se.

El joc de la memòria: es col·loquen una sèrie d’objectes sobre una taula i se li dóna al participant uns minuts per memoritzar-los. Després d’aquest temps, han d’estar coberts amb un drap i el participant els ha de nomenar tots sense mirar.

El joc de l’atenció: es col·loca una sèrie dobjectes en una taula i se li demana al participant que els observi detingudament durant un temps determinat. Després, els objectes són retirats i el participant ha de dir quins falten o quins han estat canviats de posició.

El joc de les paraules: es diu una paraula i el participant n’ha de dir una altra que comenci amb la darrera lletra de la paraula anterior. Per exemple, si es comença amb la paraula “poma”, el participant podria dir “antena”. Aquest joc ajuda a potenciar la concentració i la rapidesa mental.

ACTIVACIÓ

Joc de les mímiques: els participants fan torns per fer una mímica d’una acció o una emoció i els altres han d’endevinar de què es tracta. Aquest joc potencia lexpressió corporal i lhabilitat per transmetre emocions.

Joc dels sentiments: els participants es divideixen en equips i se’ls dóna una llista d’emocions. Cada equip ha de representar una d’aquestes emocions de manera teatral i els altres endevinen de quina emoció es tracta. Aquest joc desenvolupa l’habilitat per transmetre emocions i la capacitat per identificar-les als altres.

Joc de la improvisació: es formen parelles i se’ls dóna una situació o un personatge per improvisar. Els participants han de pensar ràpid i respondre a les propostes de la seva parella, cosa que potencia la creativitat i la capacitat per improvisar en situacions inesperades.

Joc de l’objecte imaginari: s’escull un objecte imaginari i cada participant l’ha de descriure i utilitzar com si realment existís. Aquest joc fomenta la creativitat i lhabilitat per imaginar i descriure situacions i objectes.

Joc del conte col·lectiu: els participants fan torns per anar continuant una història inventada que comença amb una premissa prèviament acordada. Aquest joc potencia la creativitat, la capacitat per construir històries i lhabilitat per treballar en equip.

BIBLIOGRAFIA

  • Juegos para actores y no actores . Augusto Boal. Alba Editorial
  • Fem teatre? A. Boix i Consuelo Iglesias. Laertes
  • Impro, 90 juegos y ejercicios de improvisación teatral. A. Mantovani, B. Cortés, E Corrales, JR Muñoz i P. Pundik.  Octaedro
  • El teatro joven de 13 a 16 años. Alfredo Mantovani. Ediciones Mágina
  • Teatro para armar y desarmar. Luis Matilla. Espasa