Connectem Vincles

Connectem Vincles és un projecte adreçat a dones diverses de Trinitat Nova i Prosperitat, el seu objectiu és fomentar espais de trobada on es puguin compartir les diferents necessitats existents al territori i generar xarxes de suport mutu basades en les capacitats individuals i col·lectives dels grups de dones.
Aquest projecte s’ha desenvolupat en diferents fases:

1a FASE Coneixença i immersió en el territori

En aquesta fase hem treballat conjuntament amb els agents ja implicats en els barris i amb qui teniem contacte per poder decidir quins grups de dones hi havien en el territori i podien formar part d’aquest projecte.

Es va decidir que es farien 4 sessions amb 4 grups diferents.

Col·laboradores: La Creatura  Re[d]productora feminista

Agents implicats: Institut Escola Trinitat Nova, Casal de Barri Trinitat Nova-Som la Pera, Pla de Barris Trinitat Nova , Espai 3 ulls, La Creatura , Casal de Barri Prosperitat , XARSE (Prosperitat i Trinitat Nova)

una de les sessions del projecte connectem vincles

2a FASE Dones Visibles i Juntes

En aquesta fase es van fer les sessions dels grups de dones triats per explorar quins coneixements tenien sobre el seu barri, quines necessitats identificaven i quins recursos tenien.

  • Sessió oberta en el Casal de Barri Trinitat Nova-Som La Pera.

  • Sessió amb el grup de dones que participa activament en el cafè de famílies de l’Institut Escola Trinitat Nova

  • Sessió amb el grup de dones que participa del servei XARSE al barri de Prosperitat i al barri de Trinitat Nova

  • Sessió oberta en el Casal de Barri Prosperitat

3a FASE Consolidació del Capital Relacional

En aquesta fase es va fer el buidatge de tota la informació recollida durant les sessions i es va crear un mapeig com a resultat dels espais i serveis identificats per les dones que van participar en els seus barris. Aquest mapeig únicament visibilitza el que per a elles son espais important als seus barris per poder participar.

Es va fer una sessió final de retorn on estava convidades totes les participants i els agents claus dels barris per poder donar a conèixer aquest resultat en format físic i també en format digital.

I es va quedar com un element simbòlic d’aquest procés i de connexió entre els grups i persones que havien participat com també per donar a conèixer a persones que no han pogut participar però que els pot resultar útil si no coneixen què poden fer al seu barri.

I aquí teniu el resultat del projecte (veure AQUÍ en més qualitat)