Moltes vegades ens escriuen professors/es per preguntar-nos sobre activitats, jocs o dinàmiques de teatre que puguin aplicar a l’aula. 

Us deixem un recull d’algunes dinàmiques que us puguin ser útils i una mica de bibliografia. 

PRESENTACIÓ

LA PATATA CALENTA

MATERIAL: Una pilota

FACILITACIÓ:  En cercle, asseguts o d’en peus els alumnes es van passant la pilota i quan la tenen a les mans han de dir el seu nom, la seva classe i una cosa que els hi agradi. La patata està molt calenta així que no tenen molt de temps per pensar-ho. Quan acabin se  l’han de passar al següent company.

RECOMANACIÓ:  Si es fa amb nens més petits està bé començar passant-se la pilota en ordre i dient només el nom. Desprès en ordre però dient el nom del company de la dreta, després de l’esquerra i desprès aleatòriament.

ESCALFAMENT

EM DONES PERMÍS? 

OBJECTIU: Crear un clima de concentració, atenció i compenetració en el grup. Fomentar el contacte visual i la comunicació sense paraules. 

EL JOC

Pas 1: Tothom està en una rotllana. El jugador A comença mirant a un company B, i preguntant-li si li dóna permís per anar al lloc que aquest ocupa al cercle “Marta, em dónes permís?”. La companya assenteix i respon “Sí, Bea, et donc permís”. Camina fins a ocupar el seu lloc. Quan inicia el recorregut, B (en aquest cas Marta) busca amb la mirada a un altre company, C i li fa la mateixa pregunta “Ines, em dónes permís?”. C li dóna i de seguida busca amb la mirada a un altre company per a demanar-li permís i així successivament. Abans que cadascun arribi al seu lloc de destí el jugador que li ha donat el consentiment ja ha hagut de partir cap a un altre lloc del cercle, prèvia petició de permís. 

Pas 2: A li demana permís només amb els ulls. B, al rebre la mirada del seu company, diu només el seu nom en senyal d’assentiment, i aquest va a ocupar el seu lloc. 

Pas 3: Sense paraules. A qui correspon el torn busca amb la mirada el permís d’un company/a i aquest li assenteix amb el cap. 

Pas 4: Qui dóna l’assentiment no fa gest extern, simplement contacta visualment a qui li va buscar i aquest contacte és el senyal de permís per tal que el seu company vagi al seu lloc. 

FACILITACIÓ

-S’ha de recordar que s’ha d’estar atent per si algú et busca amb la mirada. No es pot començar a caminar fins a tenir el permís. Si tothom si sent còmode es pot començar a anar una mica més ràpid. 

-La dinàmica es complica a partir del pas 2, és necessari redoblar la concentració. 

VARIANTS: Es poden anar introduint emocions, intencions o estils en la forma de demanar permís i concedir-ho. 

CONCENTRACIÓ

  LA DIFICULTAT DE CONTAR FINS A 20

OBJECTIU: Serveix per a concentrar-se o per a grups que parlen tots a l’hora. Ensenya a buscar pauses als diàlegs i a captar les senyals que dona la gent quan està a punt de parlar.

FACILITACIÓ: Els alumnes seuen fent un cercle i han de contar des d’1 fins a 20 número per número sense poder dir 2 números seguits. (L’1 l’ha de dir una persona, el 2 altre…). No es poden posar d’acord amb mirades ni gestos. Si dues persones parlen a la vegada, s’haurà de començar des d’1 de nou.

VARIANT: Si per ells és molt fàcil, es pot fer amb els ulls tancats.

COHESIÓ

TREU LA CADIRA

MATERIAL: Cadires

FACILITACIÓ: Al principi del joc es posen cadires (1 menys dels participants que són). Tothom camina per l’espai i quan la facilitadora digui “Ja” tothom seu i la persona que es queda sense cadira seu a sobre d’algú o surt del joc. Es va jugant fins que quedin només 2 cadires i tothom assegut a sobre d’algú o bé  fins que quedi només una persona dins el joc. 

VEU

CANVIA COM SONA

DINÀMICA: S’ha de agafar un petit text i repartir als alumnes en grups. Cada grup llegirà el text segons la pauta suggerida per la facilitadora o triada lliurement de aquesta llista:

-Llegir només les vocals.

-Llegir només les consonants (el so consonàntic).

-Anar del silenci fins al crit, i a la inversa.

-Sil·labejar.

-Alternar paraules llegides lentament amb d’altres de forma extremadament ràpida.

-Suprimir les exclamacions, interrogacions, punts suspensius, etc. I col·locar-los en altres llocs.

-Destacar la pronunciació de certs fonemes: allargar les esses, intensificar les erres…

-Introduir tota una sèrie de defectes físics com quequejar, parlar amb el nas tapat, sense separar les dents…

-Canviar el to. Per exemple llegir-ho tot de forma tràgica, o amb certa apatia, o de manera tímida, o , al contrari, amb molta seguretat, amb menyspreu…

IMPRO

 FOLLOW THE LEADER

DINÀMICA: Es col·loquen tres o més intèrprets a l’escenari. Dóna-les una situació i amb de fer una escena sobre la mateixa. Assigna a un per que sigui el líder i  la resta ha de fer tot el que aquest jugador digui. Cap dels altres pot fer cap suggeriment del que s’ha de fer.  Quan passi una estona es pot canviar el líder. 

OBSERVACIÓ DIDÀCTICA: Amb aquest exercici és possible crear un equilibri en el grup si algú pensa que alguns alumnes tenen tendència a acaparar protagonisme.També es treballen les relacions de poder.

BIBLIOGRAFIA

  • Juegos para actores y no actores . Augusto Boal. Alba Editorial
  • Fem teatre? A. Boix i Consuelo Iglesias. Laertes
  • Impro, 90 juegos y ejercicios de improvisación teatral. A. Mantovani, B. Cortés, E Corrales, JR Muñoz i P. Pundik.  Octaedro
  • El teatro joven de 13 a 16 años. Alfredo Mantovani. Ediciones Mágina
  • Teatro para armar y desarmar. Luis Matilla. Espasa